Paměti

Informace (data) - axiom

Základní jednotka informace je bit Byte je osm bitů
Násobky K (kilo), M (mega), G(giga), P (penta) jsou psány velkým písmenem a označují ne 1000 (103), ale 1024 (210).

Cache paměť - vyrovnávací paměť řádově rychlejší a řádově menší než paměť, pro kterou je určena. Správné používání cache pamětí výrazně urychluje práci jednotlivých komponent počítače. Vyrovnávací pamětí pro harddisk je část operační pamětí, vyrovnávací pamětí pro operační paměť je paměť SRAM umístěná blízko procesoru a v současné době se nachází cache paměť již přímo v procesoru.

Virtuální paměť - potřebuje-li počítač ke své práci větší kapacitu operační paměti, než jakou má fyzicky k dispozici, dovolí mu některé operační systémy použít část harddisku pro odložení části RAM paměti, která v daném okamžiku není potřeba.

Základní dělení počítačových pamětí je na:

vnitřní - počítač nutně potřebuje pro svůj provoz
vnější - mnohem větší kapacita, než u vnitřních pamětí, počítač využívá pro odkládání dat, které nutně nepotřebuje k práci

Vnitřní paměti

Vnitřní paměti dělíme podle technologie uchovávání informace v dané paměti.

ROMread only memorypaměť určená pouze pro čtení
EPROMeraseable programable ROMpaměť určená především pro čtení informací, výmaz informací pomocí ultrafialového světla
RAMrandom access memorypaměť pro čtení i zápis informací, po odpojení paměti od napájení dojde ke ztrátě uložených informací
DRAMdynamic RAM 
SRAMstatic RAMrychlejší paměť než DRAM

Vnější paměti

Jde většinou o nějaké, často výměnné médiu, na které jsou fyzicky ukládana data, a zařízení, které data čte (resp. zapisuje) na méidu. Zařízení komunikuje s počítačem a v některých případech je jím přímo řízeno.


Disketová mechanika (disketa)

Disketa je dnes nejpoužívanější přenosné paměťové médiu. Velikost se sjednotila na tři a půl anglického palce, a datová kapacita na 1,44 MB. V obalu diskety se nachází pružné kolečko s magneticky citlivou vrstvou. Zápis/čtení informací provádí magnetická hvička disketové mechaniky, která klouže po ochranné vrstvě rotujícího kotoučku.
obr. 4 (obal 3,5
Obrázek 4 (obal 3,5" diskety)

Logicky je plocha kotoučku rozdělena na soustředné kružnice (80), které se nazývájí stopy. Stopy jsou rozděleny na 18 sektorů (výseče). Sektor je základní jednotkou, se kterou se na disketě pracuje. Velikost každého sektoru je 512 bajtů.


Harddisk

Harddisk pracuje na stejném principu jako disketová mechanika s disketou. Místo diskety je v harddisku několik hlinikových kotoučků, oboustranně pokrytých magnetickou vrstvou. Kotoučky jsou sostředně spojeny a všechny zároveň se otáčejí. Čtecí/záznamové hlavičky jsou daleko menší než u disketové mechaniky, nekložou po povrchu disků, ale vznášejí se na tenké vrstvě proudícího vzduchu, který byl do obalu harddisku načerpán při výrobě a poté neprodyšně uzavřen.
obr. 5 (obal 3,5
Obrázek 4 (obal 3,5" řez disketou)


CD mechanika (kompaktní disk)

CD ROM mechanika dokáže pouze číst pomocí laseru z kompaktního disku (velikost pět a půl palce, kapacita asi šestset megabytů). K použití jsou i CD mechaniky, které dokáží informace (počítačová data i zvuk) na kompaktní disky zapisovat. Kompaktní disky pro zápis jsou dva druhy:
  1. informace se na kompakt jednou vypálí, a poté lze z kompaktu již jen informoce číst
  2. informace je možné na kompakt několikrát zapisovat i číst

Data jsou na kompakt zaznamenávána do stopy (stočené do spirály) laserem, který svojí energií mění optické vlastnosti materiálu ze kterého je kompakt vytvořen. Při čtení dat z kompaktu, se zjišťuje odrazem laserového paprsku, zda v daném bodě stopy byla zaznamenána nula či jednička. CD mechaniky asi brzy nahradí DVD mechaniky a DVD disky. Technologie záznamu a čtení je shodná s technikou CD mechanik. Pouze je značně zdokonalená, při záznamu dat se používá veliká komprese dat a zaznamenává se do dvou vrstev. Tyto skutečnosti umožňují na DVD disk uložit několik gigabajtů dat.


Streamer (kazeta)

Jedná se o záznam magnetickou hlavou na magneticky cilivou vrstu nanesenou na pásku kazety. Páska má kapacitu několika gigabajtů. Streamer se využívá pro zálohování velkého množství dat (třeba obsah serveru).
obr. 5 (schéma záznamu na disketu)
Obrázek 6 (schéma záznamu na disketu)